ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสงขลา Songkhla Provincial Court Tel 0-7432-1354 : เบอร์แฟ็กที่ใช้งานตอนนี้..074315503 ส่วนไกล่เกลี่ย 074315504 ส่วนคดี 074315507 ส่วนช่วยพิจารณาคดี 074314909 ส่วนคลัง..เบอร์ที่ใช้งานไม่ได้ 074441266 เสีย และ 074315508 ไม่มีแฟ็ก

ศาลจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ นางหรรษา เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลาคนใหม่ และข้าราชการศาลที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ศาลจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ นางหรรษา  เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลาคนใหม่ และข้าราชการศาลที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
    เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘ นาฬิกา นายพิพัฒน์  แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางกาญจนา  พลันสังเกตุ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของศาลจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ นางหรรษา  เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงธนบุรี เนื่องในโอกาสย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่เป็น ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา และข้าราชการศาลที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ ศาลจังหวัดสงขลา