ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสงขลา Songkhla Provincial Court Tel 0-7432-1354 : เบอร์แฟ็กที่ใช้งานตอนนี้..074315503 ส่วนไกล่เกลี่ย 074315504 ส่วนคดี 074315507 ส่วนช่วยพิจารณาคดี 074314909 ส่วนคลัง..เบอร์ที่ใช้งานไม่ได้ 074441266 เสีย และ 074315508 ไม่มีแฟ็ก

ศาลจังหวัดสงขลา จัดงานเลี้ยงอำลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ โยกย้าย และได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑

ศาลจังหวัดสงขลา จัดงานเลี้ยงอำลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ โยกย้าย และได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑
   เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘ นาฬิกา นายพิพัฒน์  แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอมประจำศาล และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสงขลา ร่วมจัดงานเลี้ยงอำลา      นางสุจิตต์  มาติกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา และนายซัมซูดิน  วาจิ พนักงานแปลภาษามลายู เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ นางรุ่งรัศมี  ชาติพันธุ์ และนายภูชิตย์  มีศรี เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ ในโอกาสโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ศาลแขวงสงขลา และศาลจังหวัดพัทลุง และนางสาว ปิยกุล  มาลาศรี เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ณ สโมสรสัญญาบัตรทหารเรือ ฐานทัพเรือภาคที่ ๒ สงขลา