ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสงขลา Songkhla Provincial Court Tel 0-7432-1354 : เบอร์แฟ็กที่ใช้งานตอนนี้..074315503 ส่วนไกล่เกลี่ย 074315504 ส่วนคดี 074315507 ส่วนช่วยพิจารณาคดี 074314909 ส่วนคลัง..เบอร์ที่ใช้งานไม่ได้ 074441266 เสีย และ 074315508 ไม่มีแฟ็ก

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนราธิวาสและคณะ เข้าศึกษาดูงานกระบวนการขอปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ของศาลจังหวัดสงขลา วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนราธิวาสและคณะ เข้าศึกษาดูงานกระบวนการขอปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ของศาลจังหวัดสงขลา วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
        เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓ นาฬิกา นายพิพัฒน์  แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายเกื้อกูล  ธรรมเนียม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสงขลา นางสุจิตต์  มาติกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงาน ให้การต้อนรับ นายนิพนธ์  คงเพชร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนราธิวาส และคณะ เข้าศึกษาดูงานกระบวนการขอปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ของศาลจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดสงขลา