ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสงขลา Songkhla Provincial Court Tel 0-7432-1354 : เบอร์แฟ็กที่ใช้งานตอนนี้..074315503 ส่วนไกล่เกลี่ย 074315504 ส่วนคดี 074315507 ส่วนช่วยพิจารณาคดี 074314909 ส่วนคลัง..เบอร์ที่ใช้งานไม่ได้ 074441266 เสีย และ 074315508 ไม่มีแฟ็ก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีเททองหล่อหน้าตักพระประธานประจำพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา วาระสุดท้าย วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีเททองหล่อหน้าตักพระประธานประจำพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา วาระสุดท้าย วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑
   เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖ นาฬิกา นายพิพัฒน์  แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา และข้าราชการศาลจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีเททองหล่อหน้าตัก พระประธานประจำพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา วาระสุดท้าย ณ มณฑลพิธีลานหน้าเวทีสระบัว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา