ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสงขลา Songkhla Provincial Court Tel 0-7432-1354 : เบอร์แฟ็กที่ใช้งานตอนนี้..074315503 ส่วนไกล่เกลี่ย 074315504 ส่วนคดี 074315507 ส่วนช่วยพิจารณาคดี 074314909 ส่วนคลัง..เบอร์ที่ใช้งานไม่ได้ 074441266 เสีย และ 074315508 ไม่มีแฟ็ก

ศาลจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ จัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑

ศาลจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ จัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑
   เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๗ นาฬิกา นายพิพัฒน์  แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอมประจำศาล และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนจิตอาสา และทำกิจกรรมปลูก-ขยายพันธุ์ไม้ต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดสงขลา