ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสงขลา Songkhla Provincial Court Tel 0-7432-1354 : เบอร์แฟ็กที่ใช้งานตอนนี้..074315503 ส่วนไกล่เกลี่ย 074315504 ส่วนคดี 074315507 ส่วนช่วยพิจารณาคดี 074314909 ส่วนคลัง..เบอร์ที่ใช้งานไม่ได้ 074441266 เสีย และ 074315508 ไม่มีแฟ็ก

ศาลจังหวัดสงขลา จัดโครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ “กิจกรรมเจรจาประนอมหนี้ผู้ประกัน เพื่อเร่งรัดการบังคับคดีในศาลชั้นต้น” ระหว่างวันที่ ๔ ถึง ๖ กันยายน ๒๕๖๑

ศาลจังหวัดสงขลา จัดโครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ “กิจกรรมเจรจาประนอมหนี้ผู้ประกัน เพื่อเร่งรัดการบังคับคดีในศาลชั้นต้น” ระหว่างวันที่ ๔ ถึง ๖ กันยายน ๒๕๖๑
    เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา นายพิพัฒน์  แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ “กิจกรรมเจรจาประนอมหนี้ผู้ประกัน เพื่อเร่งรัดการบังคับคดีในศาลชั้นต้น” ระหว่างวันที่ ๔ ถึง ๖ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมี นางสุจิตต์  มาติกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และนายดำรงศักดิ์  ปิ่นทองพันธุ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ ประชุมชี้แจงโครงการ ในการนี้มี ผู้ประกันที่ผิดสัญญาประกัน สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวนประมาณ ๖๕ คน ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดสงขลา