ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสงขลา Songkhla Provincial Court Tel 0-7432-1354 : เบอร์แฟ็กที่ใช้งานตอนนี้..074315503 ส่วนไกล่เกลี่ย 074315504 ส่วนคดี 074315507 ส่วนช่วยพิจารณาคดี 074314909 ส่วนคลัง..เบอร์ที่ใช้งานไม่ได้ 074441266 เสีย และ 074315508 ไม่มีแฟ็ก

ศาลจังหวัดสงขลา ศาลแขวงสงขลา และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

ศาลจังหวัดสงขลา ศาลแขวงสงขลา และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
      เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ นาฬิกา นายพิพัฒน์  แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอมประจำศาล และข้าราชการศาลจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก นายเลิศชัย  ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เป็นประธานในพิธี ในการนี้มี นายณัฐกร  ยกชูธนชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงสงขลา นางสาวจงสวัสดิ์  พิสิฐพันพร ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา และนางสาววรางคณา  ญาณไพศาล ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย ณ ห้อง ๑๗๔๐๑ อาคารเรียนรวม ๒ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา