ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสงขลา Songkhla Provincial Court Tel 0-7432-1354 : เบอร์แฟ็กที่ใช้งานตอนนี้..074315503 ส่วนไกล่เกลี่ย 074315504 ส่วนคดี 074315507 ส่วนช่วยพิจารณาคดี 074314909 ส่วนคลัง..เบอร์ที่ใช้งานไม่ได้ 074441266 เสีย และ 074315508 ไม่มีแฟ็ก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา ร่วมงานฌาปนกิจศพ บิดาของนางสาวกนกวรรณ ด้วงจันทร์ และนางสุภาวดี ยอดรักษ์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา ร่วมงานฌาปนกิจศพ บิดาของนางสาวกนกวรรณ ด้วงจันทร์ และนางสุภาวดี ยอดรักษ์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
   เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓ นาฬิกา นายพิพัฒน์  แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีทอดผ้ามหาบังสุกุลและวางดอกไม้จันทน์ในงานฌาปนกิจศพ พ.ต.ท.เจริญ  ด้วงจันทร์ บิดาของนางสาวกนกวรรณ  ด้วงจันทร์ และนางสุภาวดี  ยอดรักษ์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน ณ ศาลา ๒ วัดบางดาน ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา