ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสงขลา Songkhla Provincial Court Tel 0-7432-1354 : เบอร์แฟ็กที่ใช้งานตอนนี้..074315503 ส่วนไกล่เกลี่ย 074315504 ส่วนคดี 074315507 ส่วนช่วยพิจารณาคดี 074314909 ส่วนคลัง..เบอร์ที่ใช้งานไม่ได้ 074441266 เสีย และ 074315508 ไม่มีแฟ็ก

ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์


ด้วยสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลามีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสนับสนุนการปฏิัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารประกาศ


เอกสารแนบ