ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสงขลา Songkhla Provincial Court Tel 0-7432-1354 : เบอร์แฟ็กที่ใช้งานตอนนี้..074315503 ส่วนไกล่เกลี่ย 074315504 ส่วนคดี 074315507 ส่วนช่วยพิจารณาคดี 074314909 ส่วนคลัง..เบอร์ที่ใช้งานไม่ได้ 074441266 เสีย และ 074315508 ไม่มีแฟ็ก

ประกาศเพื่อทราบ แจ้งเตือนมิจฉาชีพ (แก๊งค์คอลเซ็นเตอร์) ใช้โปรแกรมปลอมหมายเลขเป็นเบอร์โทรศัพท์ศาลจังหวัดสงขลา

ประกาศเพื่อทราบ  แจ้งเตือนมิจฉาชีพ (แก๊งค์คอลเซ็นเตอร์) ใช้โปรแกรมปลอมหมายเลขเป็นเบอร์โทรศัพท์ศาลจังหวัดสงขลา
ประกาศเพื่อทราบ ด้วยขณะนี้ ศาลจังหวัดสงขลาได้รับโทรศัพท์แจ้งจากประชาชนจากพื้นที่จังหวัดต่างๆ ว่า  ได้มีโทรศัพท์จากศาลจังหวัดสงขลาแจ้งว่าผู้รับสายมีคดีที่ศาลจังหวัดสงขลา และให้ติดต่อกลับทาง Call Center  พร้อมสอบถามหมายเลขบัตรประจำตัว 13 หลัก และให้โอนเงินเข้าบัญชี  ซึ่งบางท่านหลงเชื่อทำให้ได้รับความเสียหาย จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนทั่วไปทราบว่าศาลจังหวัดสงขลาไม่มีนโยบายแจ้งทางโทรศัพท์ว่าบุคคลใดมีคดีที่ศาล  หากท่านใดมีคดีจะมีหมายเรียกหรือหมายนัดแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลายเซ็นของผู้พิพากษากำกับ  ฉะนั้นหากมีโทรศัพท์แจ้งไปหาท่านว่ามีคดีที่ศาลแล้วให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าท่านกำลังถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ ด้วยความปรารถนาดีจาก ศาลจังหวัดสงขลา ขอบคุณค่ะ   แจ้งเตือนมิจฉาชีพ (แก๊งค์คอลเซ็นเตอร์) ใช้โปรแกรมปลอมหมายเลขเป็นเบอร์โทรศัพท์ศาลจังหวัดสงขลา   https://youtu.be/Z_9WGYvjKVY