ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสงขลา Songkhla Provincial Court Tel 0-7432-1354 : เบอร์แฟ็กที่ใช้งานตอนนี้..074315503 ส่วนไกล่เกลี่ย 074315504 ส่วนคดี 074315507 ส่วนช่วยพิจารณาคดี 074314909 ส่วนคลัง..เบอร์ที่ใช้งานไม่ได้ 074441266 เสีย และ 074315508 ไม่มีแฟ็ก

ศาลจังหวัดสงขลา จัดโครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน กิจกรรม อบรมความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ครั้งที่ ๒ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐

ศาลจังหวัดสงขลา จัดโครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน กิจกรรม อบรมความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ครั้งที่ ๒ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
       เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นางวิภารัตน์  ปราบปราม สุขสุวรรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการ   บังคับคดีผู้ประกัน กิจกรรม อบรมความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ครั้งที่ ๒ โดยมี   นายดำรงศักดิ์  ปิ่นทองพันธุ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในการนี้ มีผู้นำชุมชนและสมาชิกชุมชนในเขตเทศบาลนครสงขลา ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวนประมาณ ๑๕๐ คน ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา..