ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสงขลา Songkhla Provincial Court Tel 0-7432-1354 : เบอร์แฟ็กที่ใช้งานตอนนี้..074315503 ส่วนไกล่เกลี่ย 074315504 ส่วนคดี 074315507 ส่วนช่วยพิจารณาคดี 074314909 ส่วนคลัง..เบอร์ที่ใช้งานไม่ได้ 074441266 เสีย และ 074315508 ไม่มีแฟ็ก

ศาลจังหวัดสงขลา จัดโครงการ“ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน” วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐

ศาลจังหวัดสงขลา จัดโครงการ“ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน” วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐
      เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นางวิภารัตน์  ปราบปราม สุขสุวรรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสุจิตต์ มาติกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ“ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน” โดยได้รับเกียรติจาก นายนารถ  เศรษฐพูธ์ และ นางสาวศุภมาส  ชินวินิชกุล กระจ่างทิม ผู้พิพากษาศาลแขวงสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในการนี้ มีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธเข้าร่วมโครงการ จำนวนประมาณ ๒๖๐ คน ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา..