ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสงขลา Songkhla Provincial Court Tel 0-7432-1354 : เบอร์แฟ็กที่ใช้งานตอนนี้..074315503 ส่วนไกล่เกลี่ย 074315504 ส่วนคดี 074315507 ส่วนช่วยพิจารณาคดี 074314909 ส่วนคลัง..เบอร์ที่ใช้งานไม่ได้ 074441266 เสีย และ 074315508 ไม่มีแฟ็ก

ศาลจังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงาน ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

ศาลจังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงาน ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
   เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางวิภารัตน์  ปราบปราม สุขสุวรรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา นางสุจิตต์  มาติกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงาน และข้าราชการศาลจังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อ  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง