ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสงขลา Songkhla Provincial Court Tel 0-7432-1354 : เบอร์แฟ็กที่ใช้งานตอนนี้..074315503 ส่วนไกล่เกลี่ย 074315504 ส่วนคดี 074315507 ส่วนช่วยพิจารณาคดี 074314909 ส่วนคลัง..เบอร์ที่ใช้งานไม่ได้ 074441266 เสีย และ 074315508 ไม่มีแฟ็ก

ศาลจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสงขลา วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

ศาลจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสงขลา วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
      เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางวิภารัตน์  ปราบปราม สุขสุวรรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา ได้ได้มอบหมายให้ นางศิริพร  ระยับศรี นิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยต่อศาล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ขั้นตอนการติดต่อราชการศาล แนะนำกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีและหลังฟ้องคดี แก่ประชาชน ณ วัดบ่อทรายเจริญธรรม ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา