ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสงขลา Songkhla Provincial Court Tel 0-7432-1354 : เบอร์แฟ็กที่ใช้งานตอนนี้..074315503 ส่วนไกล่เกลี่ย 074315504 ส่วนคดี 074315507 ส่วนช่วยพิจารณาคดี 074314909 ส่วนคลัง..เบอร์ที่ใช้งานไม่ได้ 074441266 เสีย และ 074315508 ไม่มีแฟ็ก

ศาลจังหวัดสงขลา ประกาศ สอบราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ จำนวน 1 ชุด


ประกาศศาลจังหวัดสงขลา เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบสื่อสารททางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System)0ำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) มีรายละเอียดตาม เอกสาร แนบ.


เอกสารแนบ