ข่าวประชาสัมพันธ์ - .:: ศาลจังหวัดสงขลา : Songkhla Provincial Court ::.


ศาลจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สามัคคี รพี๕๕ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ศาลจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สามัคคี รพี๕๕ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

            เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕  นายวสุพัชร์  จงเพิ่มวัฒนะผล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา 
คณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีเปิด
การแข่งขัน กีฬา สามัคคี รพี๕๕  ณ.สนามกีฬาติณสูลานนท์  อ.เมือง  จ.สงขลา 
เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม  
โดยมี นายสมบูรณ์ วัฒนพรมงคล อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

      การแข่งขันกีฬาวันรพี ได้จัดการแข่งขันติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี  โดยให้ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม  
มีส่วนร่วมในงานประเพณีดังกล่าว  เพื่อสานสัมพันธไมตรีระหว่างหน่วยงาน

   วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเป็นการระลึกถึงวันสวรรคตของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ,เพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลากร
ในหน่วยงานยุติธรรมเพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีบุคคลิกภาพที่ดี
และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

การจัดกิจกรรมกีฬาในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมกีฬาที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านร่างกาย
สร้างเสริมคุณธรรมทางด้านจิตใจให้สูงขึ้นอีกด้วย ตามหลักการของการส่งเสริมกีฬาที่ทราบกันทั่วไป
ให้รู้จักแพ้ รูจักชนะและรูจักอภัย เล่นกีฬาตามกฎ กติกา อันเป็นการสร้างวินัยให้เกิดขึ้นในตนเอง
การเล่นกีฬา จึงมีประโยชน์มากมายแกเด็ก เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป

ตารางการแข่งขันฟุตบอลและ update ผลการแข่งขันฟุตบอล กีฬาสามัคคี รพี55
http://www.sklc.coj.go.th/news_view.php?id_news=271

ตารางการแข่งขัน และ update ผลการแข่งขัน เปตองวัน รพี 2555
http://www.sklc.coj.go.th/news_view.php?id_news=272

 

 

 

 

 

 การแข่งขัน 4 ชนิด กีฬา

 

1.ฟุตบอล(soccer)   อัยการ  รับเป็นเจ้าภาพ

    -ฟุตบอลผสม ชาย+หญิง  ศาลแขวงสงขลา+เยาวชนสงขลา   ร่วมกันจัด

    -ฟุตบอล อาวุโส   ศาลจังหวัดสงขลา จัด ให้

Link  ตารางการแข่งขันฟุตบอลและ update ผลการแข่งขันฟุตบอล กีฬาสามัคคี รพี55 
http://www.sklc.coj.go.th/news_view.php?id_news=271

 

2.สนุกเกอร์(Billiards)    ทนาย รับเป็นเจ้าภาพ

 

3.ตะกร้อ (Sepak takraw)       ตำรวจ  รับเป็นเจ้าภาพ

 

4.เปตอง ( Petanque)  เรือนจำ   รับเป็นเจ้าภาพ 

http://www.sklc.coj.go.th/news_view.php?id_news=272 

ตารางการแข่งขัน และ update ผลการแข่งขัน เปตองวัน รพี 2555 
link
 

 
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์(ไม่ระบุประเภท)   :: วันที่ 12 ก.ค. 2555 :: ( อ่าน : 908 )


-