หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสงขลา Songkhla Provincial Court Tel 0-7432-1354 : เบอร์แฟ็กที่ใช้งานตอนนี้..074315503 ส่วนไกล่เกลี่ย 074315504 ส่วนคดี 074315507 ส่วนช่วยพิจารณาคดี 074314909 ส่วนคลัง..เบอร์ที่ใช้งานไม่ได้ 074441266 เสีย และ 074315508 ไม่มีแฟ็ก


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
แบบฟอร์ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

49

      เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา นางวิภารัตน์  ปราบปราม สุขสุวรรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสงขลา จัดงานเลี้ยงอำลา และมอบของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการศาลจังหวัดสงขลาในวาระโยกย้ายรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ได้แก่   นางสาวแสนสม  เสริมสุทธิ์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ส่วนบริหารจัดการคดี สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา ย้ายไป กลุ่มงานบริหารจัดการคดี สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๙ และนางทองก้อน  ชาญเชิงพานิช เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน ส่วนช่วยพิจารณาคดี สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา ย้ายไป   กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี สํานักงานประจําศาลแขวงสงขลา ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดสงขลา  
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 17
อ.2285/42
นัดรายงานตัว
ห้องพิจารณาที่ 207
ผบ.1547/60
นัดส่งเอกสาร
ห้องพิจารณาที่ 303
ผบ.1548/60
นัดส่งเอกสาร
ห้องพิจารณาที่ 303
ผบ.1689/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 308
อ.1/59
ฟังคำพิพากษา/ถอนฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 310
อ.1315/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 305
อ.148/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 308
อ.1903/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 301
อ.2114/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 309
อ.2494/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 205
อ.4041/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 305
อ.50/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 305
อ.820/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 205
พ.102/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 312
พ.48/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 313
อ.2870/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 303
ผบ.1739/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์-จำเลย/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 310

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)