หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสงขลา Songkhla Provincial Court Tel 0-7432-1354 : เบอร์แฟ็กที่ใช้งานตอนนี้..074315503 ส่วนไกล่เกลี่ย 074315504 ส่วนคดี 074315507 ส่วนช่วยพิจารณาคดี 074314909 ส่วนคลัง..เบอร์ที่ใช้งานไม่ได้ 074441266 เสีย และ 074315508 ไม่มีแฟ็กลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
แบบฟอร์ม
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

47

          เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางวิภารัตน์  ปราบปราม สุขสุวรรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายเกื้อกูล  ธรรมเนียม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา นางสุจิตต์  มาติกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร “การสร้างทีมงานเพื่อเป้าหมายร่วมขององค์กร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรม ณ ทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 68
ข.6/60
สืบพยานผู้คัดค้าน
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 9.00 น.
จ.63/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 13.30 น.
จ.70/60
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 13.00 น.
ผบ.1590/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 205 เวลา 13.30 น.
ผบ.1749/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 312 เวลา 9.00 น.
ผบ.1962/60
นัดพิจารณาทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 313 เวลา 13.30 น.
ผบ.2343/60
ทำยอมสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 313 เวลา 9.00 น.
ผบ.2380/60
พิจารณาไกล่เกลี่ยทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 207 เวลา 9.00 น.
ผบ.2414/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 308 เวลา 13.30 น.
ผบ.2516/60
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 205 เวลา 9.3
ผบ.2518/60
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 313 เวลา 9.3
ผบ.2531/60
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 205 เวลา 13.30 น.
ผบ.2536/60
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 207 เวลา 13.30 น.
ผบ.2589/60
นัดทำยอมสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 313 เวลา 9.3
ผบ.2590/60
นัดทำยอมสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 313 เวลา 9.3
ผบ.2591/60
ทำยอมสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 313 เวลา 9.3
ผบ.2592/60
ทำยอมสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 313 เวลา 9.3
ผบ.2593/60
ทำยอมสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 313 เวลา 9.3
ผบ.2595/60
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 313 เวลา 13.30 น.
ผบ.2607/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 13.30 น.
ผบ.2621/60
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 310 เวลา 9.3
ผบ.273/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 13.30 น.
พ.1065/58
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 9.00 น.
พ.1470/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 13.30 น.
พ.1601/60
นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 313 เวลา 9.00 น.
พ.223/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 312 เวลา 9.00 น.
พ.386/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 308 เวลา 9.00 น.
พ.466/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 205 เวลา 13.30 น.
พ.469/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 207 เวลา 9.00 น.
พ.81/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 310 เวลา 9.00 น.
อ.1106/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 313 เวลา 9.00 น.
อ.1183/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 309 เวลา 9.3
อ.1281/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 9.00 น.
อ.1443/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 9.00 น.
อ.1669/59
ฟังอุทธรณ์(จำเลย)
ห้องพิจารณาที่ 312 เวลา 9.00 น.
อ.172/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 9.00 น.
อ.1723/57
ฟังฎีกา(โจทก์,โจทก์ร่วม)
ห้องพิจารณาที่ 309 เวลา 9.00 น.
อ.2080/60
สืบพยานโจทก์โจทก์ร่วม
ห้องพิจารณาที่ 313 เวลา 9.00 น.
อ.2334/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 9.00 น.
อ.2494/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 205 เวลา 9.00 น.
อ.2562/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 312 เวลา 9.00 น.
อ.2564/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 310 เวลา 9.00 น.
อ.2741/60
นัดตรวจความพร้อมของพยาน
ห้องพิจารณาที่ 310 เวลา 9.00 น.
อ.2873/60
ฟังอุทธรณ์(ล.1)
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 9.00 น.
อ.3059/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 205 เวลา 9.00 น.
อ.3074/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 309 เวลา 9.00 น.
อ.3105/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 309 เวลา 9.00 น.
อ.3137/60
ฟังคำสั่งคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 205 เวลา 13.30 น.
อ.3527/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 9.00 น.
อ.3700/60
นัดตรวจความพร้อมของพยาน
ห้องพิจารณาที่ 309 เวลา 9.00 น.
อ.3751/60
นัดพร้อม(ตรวจสอบการตาย)
ห้องพิจารณาที่ 308 เวลา 9.00 น.
อ.3847/59
ฟังอุทธรณ์(ล.1-5)
ห้องพิจารณาที่ 312 เวลา 9.00 น.
อ.3871/60
นัดพร้อมเพื่อประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 313 เวลา 9.00 น.
อ.403/60
สืบพยานคดีส่วนแพ่ง
เวลา 9.00 น.
อ.4096/60
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 9.3
อ.4158/60
ฟังคำพิพากษา (สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 9.00 น.
อ.4208/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 10
อ.4288/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 309 เวลา 9.3
อ.569/53
ฟังคำสั่งศ.อุทธรณ์(โจทก์)
ห้องพิจารณาที่ 207 เวลา 9.00 น.
อ.584/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 9.00 น.
อ.629/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.631/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.632/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.642/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.643/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.673/59
เบิก ล.1 พยานคดี อ.310559
เวลา 9.00 น.
อ.818/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 308 เวลา 9.00 น.
อ.820/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 205 เวลา 9.00 น.