หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสงขลา Songkhla Provincial Court Tel 0-7432-1354 : เบอร์แฟ็กที่ใช้งานตอนนี้..074315503 ส่วนไกล่เกลี่ย 074315504 ส่วนคดี 074315507 ส่วนช่วยพิจารณาคดี 074314909 ส่วนคลัง..เบอร์ที่ใช้งานไม่ได้ 074441266 เสีย และ 074315508 ไม่มีแฟ็กลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
แบบฟอร์ม
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

39

ประกาศเรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเนื่องในวันตรุษอิดิ้ลฟิตรี(วันรายอปอซอ)   รายละเอียดตามเอกสาร แนบ
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 100
จ.17/61
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 203 เวลา 9.00 น.
จ.18/61
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 203 เวลา 9.00 น.
จ.20/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 9.00 น.
จ.24/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 207 เวลา 9.00 น.
จ.25/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 310 เวลา 9.00 น.
จ.26/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 313 เวลา 9.00 น.
จ.27/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 13.30 น.
จ.4/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 310 เวลา 9.00 น.
ผบ.1046/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 308 เวลา 13.30 น.
ผบ.2154/60
ทำยอมสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 205 เวลา 9.00 น.
ผบ.2562/60
สืบจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 207 เวลา 9.00 น.
ผบ.338/61
นัดพร้อมเพื่อทำยอมหรือสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 312 เวลา 9.00 น.
ผบ.584/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 309 เวลา 9.00 น.
ผบ.604/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 310 เวลา 9.00 น.
ผบ.820/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 203 เวลา 9.00 น.
ผบ.821/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 205 เวลา 9.00 น.
ผบ.822/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 207 เวลา 9.00 น.
ผบ.823/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 207 เวลา 9.00 น.
ผบ.824/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 9.00 น.
ผบ.825/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 9.00 น.
ผบ.826/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 309 เวลา 9.00 น.
ผบ.873/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 309 เวลา 9.00 น.
ผบ.904/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 203 เวลา 13.30 น.
ผบ.905/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 205 เวลา 13.30 น.
ผบ.912/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 313 เวลา 9.00 น.
ผบ.913/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 312 เวลา 13.30 น.
ผบ.914/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 312 เวลา 13.30 น.
ผบ.925/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 203 เวลา 13.30 น.
ผบ.938/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 13.30 น.
ผบ.939/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 13.30 น.
ผบ.941/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 309 เวลา 13.30 น.
ผบ.942/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 13.30 น.
ผบ.943/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 309 เวลา 13.30 น.
ผบ.949/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 310 เวลา 9.00 น.
ผบ.965/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 308 เวลา 9.00 น.
ผบ.968/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 310 เวลา 9.00 น.
ผบ.969/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 313 เวลา 9.00 น.
พ.1561/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 207 เวลา 13.30 น.
พ.180/61
นัดชี้สองสถานกำหนดวันนัดสืบ
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 9.00 น.
พ.260/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 312 เวลา 9.00 น.
พ.263/61
ชี้สองสถานสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 309 เวลา 9.00 น.
พ.285/61
ชี้สองสถานและไต่สวนคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 9.00 น.
พ.419/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 9.00 น.
พ.538/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 313 เวลา 9.00 น.
พ.539/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 313 เวลา 9.00 น.
พ.561/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 313 เวลา 9.00 น.
พ.562/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 313 เวลา 9.00 น.
พ.566/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 9.00 น.
พ.568/61
ชี้สองสถานสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 312 เวลา 13.30 น.
พ.578/61
ชี้สองสถานสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 309 เวลา 9.00 น.
พ.589/61
ชี้สองสถานสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 309 เวลา 9.00 น.
พ.595/61
ชี้สองสถานสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 309 เวลา 13.30 น.
พ.599/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 9.00 น.
พ.600/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 9.00 น.
พ.604/61
ชี้สองสถานสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 312 เวลา 9.00 น.
พ.607/61
ชี้สองสถานสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 309 เวลา 13.30 น.
พ.608/61
ชี้สองสถานสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 312 เวลา 9.00 น.
พ.610/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 207 เวลา 9.00 น.
พ.611/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 205 เวลา 13.30 น.
พ.612/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 203 เวลา 13.30 น.
พ.613/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 205 เวลา 9.00 น.
พ.615/61
ชี้สองสถานสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 13.30 น.
พ.617/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 203 เวลา 13.30 น.
พ.618/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 9.00 น.
พ.622/61
ชี้สองสถานสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 9.00 น.
พ.628/61
ชี้สองสถานสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 13.30 น.
พ.70/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 9.00 น.
อ.1249/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 205 เวลา 9.00 น.
อ.1264/61
สืบพยานโจทก์ร่วม
ห้องพิจารณาที่ 309 เวลา 9.00 น.
อ.1286/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 313 เวลา 13.30 น.
อ.1288/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 9.00 น.
อ.1346/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 207 เวลา 13.30 น.
อ.1391/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 312 เวลา 9.00 น.
อ.1626/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 308 เวลา 9.00 น.
อ.1686/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 308 เวลา 9.00 น.
อ.1701/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 308 เวลา 9.00 น.
อ.1720/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 308 เวลา 9.00 น.
อ.1724/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 9.00 น.
อ.1726/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 312 เวลา 9.00 น.
อ.1734/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 312 เวลา 9.00 น.
อ.1769/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 9.00 น.
อ.1782/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 309 เวลา 9.00 น.
อ.1786/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 309 เวลา 9.00 น.
อ.1806/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 308 เวลา 9.00 น.
อ.1807/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 309 เวลา 9.00 น.
อ.1808/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 13.30 น.
อ.1809/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 312 เวลา 13.30 น.
อ.1810/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 308 เวลา 13.30 น.
อ.1818/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 308 เวลา 13.30 น.
อ.1828/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 13.30 น.
อ.1839/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 308 เวลา 13.30 น.
อ.1849/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 13.30 น.
อ.1850/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 309 เวลา 13.30 น.
อ.1851/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 312 เวลา 13.30 น.
อ.1855/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 308 เวลา 13.30 น.
อ.1860/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 309 เวลา 13.30 น.
อ.1866/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 312 เวลา 13.30 น.
อ.2980/59
นัดพร้อมเพื่อฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 203 เวลา 13.30 น.
อ.3584/60
ฟังคำพิพากษา
เวลา 11
อ.3608/60
นัดพร้อมเพื่อฟังผลการจับกุมจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 313 เวลา 9.00 น.