หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสงขลา Songkhla Provincial Court Tel 0-7432-1354 : เบอร์แฟ็กที่ใช้งานตอนนี้..074315503 ส่วนไกล่เกลี่ย 074315504 ส่วนคดี 074315507 ส่วนช่วยพิจารณาคดี 074314909 ส่วนคลัง..เบอร์ที่ใช้งานไม่ได้ 074441266 เสีย และ 074315508 ไม่มีแฟ็กลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

4

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา นายเพิ่มศักดิ์  สายสีทอง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ และคณะ ตรวจราชการ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของศาลจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี นายพิพัฒน์  แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา นางหรรษา  เดชบุญ  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของศาลจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ รายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการ และรับฟังสรุปผลการตรวจราชการ พร้อมข้อเสนอแนะจากคณะผู้ตรวจราชการของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙  ณ ศาลจังหวัดสงขลา    
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 70
ก.4/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 203 เวลา 13:30
จ.51/61
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 10:00
ผบ.1246/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 312 เวลา 09:00
ผบ.1451/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 09:00
ผบ.1514/61
นัดทำยอม/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 09:00
ผบ.1660/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 313 เวลา 09:30
ผบ.1708/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 09:00
ผบ.1710/61
นัดไกล่เกลีย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 09:00
ผบ.1713/61
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 313 เวลา 09:00
ผบ.1719/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 09:00
ผบ.1722/61
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 313 เวลา 09:00
ผบ.1723/61
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 313 เวลา 09:00
ผบ.1736/61
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 310 เวลา 09:30
ผบ.2162/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 313 เวลา 09:30
ผบ.2210/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 309 เวลา 13:30
ผบ.2211/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 309 เวลา 13:30
ผบ.2213/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 313 เวลา 13:30
ผบ.2214/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 313 เวลา 13:30
ผบ.2220/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 313 เวลา 13:30
ผบ.2221/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 313 เวลา 13:30
ผบ.2252/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 09:30
ผบ.2253/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 09:30
ผบ.2254/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 09:30
ผบ.2255/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 09:30
ผบ.2318/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 207 เวลา 13:30
ผบ.2329/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 309 เวลา 09:30
ผบ.2376/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 207 เวลา 09:00
ผบ.2406/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 13:30
ผบ.2412/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 313 เวลา 13:30
พ.113/61
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 313 เวลา 09:00
พ.1186/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 310 เวลา 13:30
พ.1369/61
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 205 เวลา 13:30
พ.1370/61
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 310 เวลา 13:30
พ.1432/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 09:00
พ.1550/57
นัดฟังผลการปฏิบัติตามคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 313 เวลา 09:00
พ.240/59
ฟังอุทธรณ์ภาค 9
ห้องพิจารณาที่ 308 เวลา 09:00
พ.568/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 312 เวลา 09:00
พ.631/61
นัดพร้อม/ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 09:00
พ.648/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 203 เวลา 09:00
พ.874/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 309 เวลา 09:30
พ.914/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 309 เวลา 09:00
อ.174/60
ฟังอุทธรณ์ภาค 9
ห้องพิจารณาที่ 312 เวลา 09:00
อ.1892/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 09:00
อ.1940/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 203 เวลา 09:00
อ.1971/60
ฟังอุทธรณ์ภาค 9
ห้องพิจารณาที่ 205 เวลา 09:00
อ.2006/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 205 เวลา 09:30
อ.2299/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 313 เวลา 09:00
อ.2360/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 09:00
อ.2389/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 310 เวลา 09:00
อ.2465/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 313 เวลา 09:00
อ.2471/59
ฟังอุทธรณ์ภาค 9
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 09:00
อ.2747/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 205 เวลา 09:00
อ.2858/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 205 เวลา 09:00
อ.2902/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 09:00
อ.2920/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 09:00
อ.2950/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 09:00
อ.2970/61
สืบพยานจำเลย
เวลา 09:00
อ.3073/61
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 205 เวลา 09:00
อ.3079/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 312 เวลา 09:00
อ.323/60
ฟังอุทธรณ์ภาค 9
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 09:00
อ.3562/61
ไต่สวน ๑๐๐/๒
ห้องพิจารณาที่ 205 เวลา 13:30
อ.3575/61
ฟังคำพิพากษา (สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 09:00
อ.3593/61
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 310 เวลา 09:00
อ.420/61
ฟังอุทธรณ์ภาค 9
ห้องพิจารณาที่ 310 เวลา 09:00
อ.4313/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 09:00
อ.4314/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 09:00
อ.4332/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 09:00
อ.4625/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.558/60
ฟังอุทธรณ์ภาค 9
ห้องพิจารณาที่ 313 เวลา 09:00
อ.596/61
ฟังอุทธรณ์ภาค 9
ห้องพิจารณาที่ 203 เวลา 09:00