ศาลจังหวัดสงขลา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดสงขลา Songkhla Provincial Court Tel 0-7432-1354 : ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand ''อย่าหลงเชื่อ'' บุคคลที่เรียกรับเงินเพื่อแอบอ้างว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือ ให้ได้รับความสะดวกหรือวิ่งเต้นคดี


ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

13

     เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา นางวิภารัตน์  ปราบปราม สุขสุวรรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางรุ่งรัศมี ชาติพันธุ์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนช่วยอำนวยการ จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับเหตุ การเกิดอัคคีภัย โดยมีนายศุภชัย  ศรีคล้ำ วิทยากรจากเทศบาลนครหาดใหญ่ อบรมทฤษฎีและสาธิตการปฏิบัติ ในการนี้มี บุคลากรของศาลจังหวัดสงขลาให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดสงขลา และบริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดสงขลา..    

อ่านข่าว

ประกาศ
  ***
 1. 08 มี.ค.59 บัญชีการออกเช็คเงินค่าธรรมเนียม
 2. 04 มี.ค.59 บัญชีการออกเช็คเงินค่าธรรมเนียม
 3. 29 ก.พ. 59 บัญชีการออกเช็คเงินค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
 4. 10 พ.ค. 59 บัญชีการออกเช็คเงินค่าธรรมเนียม
 5. 25 พ.ค. 59 บัญชีการออกเช็คเงินค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
 6. 29 ก.ย. 59 บัญชีการออกเช็คเงินค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
 7. 5 ก.ย.59 บัญชีการออกเช็คเงินค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
 8. 7 ก.ย.59 บัญชีการออกเช็คเงินค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

 9. ประกาศ
 10. 04 พ.ค. 59 บัญชีการออกเช็คเงินค่าธรรมเนียม
 11. 17 ส.ค. 59 บัญชีการออกเช็คเงินค่าธรรมเนียม

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)