ศาลจังหวัดสงขลา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสงขลา Songkhla Provincial Court Tel 0-7432-1354 : ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand ''อย่าหลงเชื่อ'' บุคคลที่เรียกรับเงินเพื่อแอบอ้างว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือ ให้ได้รับความสะดวกหรือวิ่งเต้นคดี

ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

13

        เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  นายวิสุทธิ์ อำนวยกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา  เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามผลการดำเนินงาน และเยี่ยมสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสงขลา ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนนาทวีวิทยาคม พร้อมทั้งทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE  ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา..

อ่านข่าว

ประกาศ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 44
อ.3092/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1580/59
นัดฟังผลการเจรจา/พิจารณา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2060/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2061/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2062/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2065/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2066/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2068/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2085/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2156/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1144/59
นัดฟังผลการเจรจา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1407/55
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.186/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.261/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 310
อ.262/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 203
อ.2629/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 303
อ.2815/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.282/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 305
อ.3173/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 309
อ.320/59
นัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4048/58
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1201/59
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2312/59
นัดไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2336/59
นัดไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.675/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.177/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.904/57
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.263/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 301
อ.2827/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.398/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4169/59
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2050/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2055/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2056/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2057/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2059/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2063/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2064/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2077/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2079/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2081/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2140/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2335/59
ทำยอมหรือถอนฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.52/56
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ