หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสงขลา Songkhla Provincial Court Tel 0-7432-1354 : ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand
Slide background
Slide background
Slide background
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 52
พ.1321/58
ชี้สองสถาน/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 309
อ.1007/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 203
อ.1247/58
ฟังคำพิพากษา (ผู้เสียหาย)
ห้องพิจารณาที่ 205
อ.1434/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 203
อ.1439/59
นัดสมานฉันท์และสันติวิธี
ห้องพิจารณาที่ 201
อ.1444/59
นัดสมานฉันท์และสันติวิธี
ห้องพิจารณาที่ 201
อ.1452/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 203
อ.2953/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 203
จ.33/58
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 205
ผบ.103/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 205
ผบ.104/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 205
ผบ.204/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 313
ผบ.224/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 313
พ.1758/58
นัดพร้อมหรือชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 309
พ.1790/58
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 203
พ.21/59
นัดชี้สองสถาน/คุ้มครองชั่วคราว
ห้องพิจารณาที่ 205
อ.1015/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 312
อ.1248/59
ศาลเยาวชนเบิกตัวเป็นพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1375/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 203
อ.1379/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 203
อ.1449/59
นัดสมานฉันท์และสันติวิธี
ห้องพิจารณาที่ 201
อ.1450/59
นัดสมานฉันท์และสันติวิธี
ห้องพิจารณาที่ 201
อ.1453/59
นัดสมานฉันท์และสันติวิธี
ห้องพิจารณาที่ 201
อ.1715/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 308
อ.1816/56
ฟังคำสั่งศ.อุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 305
อ.2479/58
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 301
อ.2497/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 309
อ.2544/58
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 313
อ.2726/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 312
อ.2807/58
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 205
อ.2904/58
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 203
อ.2943/58
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 303
อ.3160/58
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 309
อ.3382/58
ฟังคำพิพากษา/คำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 203
อ.420/58
นัดพร้อมเพื่อถอนฟ้องหรือสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 313
อ.633/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 313
ปภ.27/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 204
พ.1267/58
นัดตรวจแผนที่พิพาท
ห้องพิจารณาที่ 313
อ.219/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 305
อ.2226/58
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 205
อ.2499/58
นัดพร้อมสอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 205
ผบ.1083/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 205
ผบ.131/59
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 310
ผบ.132/59
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 310
ผบ.133/59
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 313
ผบ.135/59
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 313
ผบ.136/59
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 308
ผบ.137/59
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 308
ผบ.1840/58
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 310
ผบ.1864/58
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 308
ผบ.216/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 301
พ.1648/58
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 308

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)