หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  .:: ศาลจังหวัดสงขลา : Songkhla Provincial Court ::.
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสงขลา 
ผู้ประนีประนอม 
เขตอำนาจศาลจังหวัดสงขลา  
การติดต่อราชการศาล  
ศูนย์นัดความและติดตามพยาน  
ค่าขึ้นศาลและค่าธรรมเนียม  
สถิติคดี  
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  
ปฏิทินกิจกรรม  
ค่าส่งหมายทั่วประเทศ  
อัตราค่าประกันตัวขอปล่อยฯ 
การติดต่อราชการศาล  
ศูนย์คดีผู้บริโภค 
แบบพิมพ์ศาล  
Clip ภาพกิจกรรม  
วารสารศาลจังหวัดสงขลา  
โครงการศาล  
ผู้ดูแลระบบ 

คลิกอ่านวารสาร
http://1.bp.blogspot.com/-yMn-ZBrUL6c/U60Gl1SFSPI/AAAAAAAAABw/8zvQqU6fqss/s1600/0107.jpg http://4.bp.blogspot.com/-XLVA92wD6eI/VA_sbQbWJDI/AAAAAAAAAlU/t4UA6jhhrx4/s1600/0857.jpg http://2.bp.blogspot.com/-6mPE6unwBg8/VGr1sApWWQI/AAAAAAAAA7E/VHudAN-EWjs/s1600/pok3.jpg
 
  • คลิกดูรายละเอียด
  • คลิกดูรายละเอียด
  • คลิกดูรายละเอียด
  • คลิกดูรายละเอียด
  • คลิกดูรายละเอียด
  • คลิกดูรายละเอียด


ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | อบรมสัมมนา | ทุกประเภท
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ ๓ รายการ   29 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 62 )
ตัวอย่างแบบฟอร์มการฝากขัง ครั้งที่ ๒-๗ ผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ   23 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 41 )
ตัวอย่างแบบฟอร์มการฝากขังครั้งที่ ๑ ผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ   23 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 33 )
แบบพิมพ์ศาล แก้ไขใหม่ ตามระเบียบ กบศ ว่าด้วยเรื่องแบบพิมพ์ศาล ๒๕๕๗ มีผลบังคับใช้ ๑ เมษายน ๒๕ฯ   4 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 1248 )
คำแนะนำเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราว 3 ภาษา ของศาลจังหวัดสงขลา (ไทย-มาลายู-อังกฤษ)   21 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 83 )
บัญชีเวรผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสงขลา ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2557   14 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 18 )
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดสงขลาและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรฯ   4 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 25 )
ประกาศ เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมารักษาความสะอาด   4 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 24 )
ประกาศผลการตัดสินโครงการที่ส่งเข้าประกวด   3 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 39 )
ประกาศศาลจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการตุลาการ จำนวน ๑๕ฯ   18 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 38 )
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการตุลาการ จำนวน ๑๕ หลัง   18 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 31 )
ประกาศศาลจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสงขลา ๓๐ ฯ   30 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 165 )
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา เรื่อง การรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต   23 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 158 )
Link download แบบฟอร์ม แบบบันทึกถ้อยคำแทนการซักถามพยานบุคคล คดี ผู้บริโภค   27 ก.ค. 2555 ( อ่าน : 3817 )
ประกาศศาลจังหวัดสงขลา " เรื่อง ข้อกำหนดการเสนอบันทึกถ้อยคำแทนการซักถามพยานบุคคล "   24 พ.ค. 2555 ( อ่าน : 277 )
แบบตัวอย่างแบบรายงานการเดินทางไปราชการ(ตามประเด็น),ฟอร์ม   11 พ.ค. 2554 ( อ่าน : 4215 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา เข้ารับมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา เข้ารับมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
  :: วันที่ 28 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
คณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลาเข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดสงขลา วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
คณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลาเข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดสงขลา วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
  :: วันที่ 28 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 19 )
ศาลจังหวัดเบตง เข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดสงขลา วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดเบตง เข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดสงขลา วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
  :: วันที่ 20 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 60 )
ศาลจังหวัดสงขลาประชุมร่วมกับสำนักบริหารทรัพย์สินผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ  วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดสงขลาประชุมร่วมกับสำนักบริหารทรัพย์สินผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
  :: วันที่ 20 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
ศาลจังหวัดสงขลา จัดอบรม โครงการ เผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดสงขลา จัดอบรม โครงการ เผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
  :: วันที่ 19 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 61 )
วารสาร ศาลจังหวัดสงขลา ประจำเดือน กันยายน- เดือนตุลาคม ๒๕๕๗
วารสาร ศาลจังหวัดสงขลา ประจำเดือน กันยายน- เดือนตุลาคม ๒๕๕๗
  :: วันที่ 18 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)