หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  .:: ศาลจังหวัดสงขลา : Songkhla Provincial Court ::.
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสงขลา 
ผู้ประนีประนอม 
เขตอำนาจศาลจังหวัดสงขลา  
การติดต่อราชการศาล  
ศูนย์นัดความและติดตามพยาน  
ค่าขึ้นศาลและค่าธรรมเนียม  
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  
ปฏิทินกิจกรรม  
ค่าส่งหมายทั่วประเทศ  
อัตราค่าประกันตัวขอปล่อยฯ 
การติดต่อราชการศาล  
ศูนย์คดีผู้บริโภค 
แบบพิมพ์ศาล  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี  
Clip ภาพกิจกรรม  
วารสารศาลจังหวัดสงขลา  
โครงการศาล  
ผู้ดูแลระบบ 

           นางวรานุช ภูวรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา บันทึกเสียง กล่าว อาศิรวาทถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม มหาราชินี
 
 
 
  • คลิกดูรายละเอียด
  • คลิกดูรายละเอียด
  • คลิกดูรายละเอียด
  • คลิกดูรายละเอียด
  • คลิกดูรายละเอียด
  • คลิกดูรายละเอียด
ประกาศศาลจังหวัดสงขลา เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘   29 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 9 )
ประกาศศาลจังหวัดสงขลา เรื่องสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดสงขลา และอาคารชุดพักอาฯ   14 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 20 )
ประกาศศาลจังหวัดสงขลา เรื่องการประชุม ผู้ประนีประนอม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘   11 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 55 )
เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นคำร้องคดีขอจัดการมรดก   21 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 206 )
ประกาศศาลจังหวัดสงขลา เรื่อง การกำหนดวันนัดพิจารณาคดีแพ่งและคดีผู้บริโภคล่วงหน้า   21 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 364 )
ประกาศศาลจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นผู้ประกันเอกชนของศาลจังหวัดสงขลา   18 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 284 )
ระเบียบศาลจังหวัดสงขลา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการขึ้นทะเบียนหรือลบชื่อจากทะเบียน และแนฯ   18 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 242 )
บัญชีเวรผู้ประนอมประจำศาลจังหวัดสงขลา   29 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 51 )
ประกาศศาลจังหวัดสงขลา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนบ้านพักข้าราชการตุลาการ   21 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 43 )
แบบพิมพ์ศาล แก้ไขใหม่ ตามระเบียบ กบศ ว่าด้วยเรื่องแบบพิมพ์ศาล ๒๕๕๗ มีผลบังคับใช้ ๑ เมษายน ๒๕ฯ   4 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 1643 )
คำแนะนำเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราว 3 ภาษา ของศาลจังหวัดสงขลา (ไทย-มาลายู-อังกฤษ)   21 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 125 )
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานแปล(ภาษาอังกฤษ)   26 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 107 )
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลฯ   5 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 246 )
ตัวอย่างแบบฟอร์มการฝากขัง ครั้งที่ ๒-๗ ผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ   23 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 69 )
ตัวอย่างแบบฟอร์มการฝากขังครั้งที่ ๑ ผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ   23 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 52 )
ประกาศผลการตัดสินโครงการที่ส่งเข้าประกวด   3 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 53 )
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา เรื่อง การรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต   23 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 175 )
Link download แบบฟอร์ม แบบบันทึกถ้อยคำแทนการซักถามพยานบุคคล คดี ผู้บริโภค   27 ก.ค. 2555 ( อ่าน : 6574 )
ประกาศศาลจังหวัดสงขลา " เรื่อง ข้อกำหนดการเสนอบันทึกถ้อยคำแทนการซักถามพยานบุคคล "   24 พ.ค. 2555 ( อ่าน : 299 )
แบบตัวอย่างแบบรายงานการเดินทางไปราชการ(ตามประเด็น),ฟอร์ม   11 พ.ค. 2554 ( อ่าน : 6444 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลจังหวัดสงขลาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา วันมหิดล วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดสงขลาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา วันมหิดล วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘
  :: วันที่ 27 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 49 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา เฝ้าส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา เฝ้าส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
  :: วันที่ 27 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 51 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพฯ ทรงวางศิลาฤกษ์ หอดูดาวภูมิภาค จ.สงขลา วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพฯ ทรงวางศิลาฤกษ์ หอดูดาวภูมิภาค จ.สงขลา วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
  :: วันที่ 27 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 52 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
  :: วันที่ 27 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 46 )
ศาลจังหวัดสงขลา จัดโครงการ แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดสงขลา จัดโครงการ แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
  :: วันที่ 27 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 43 )
ศาลจังหวัดสงขลาร่วมเจริญพระพุทธมนต์บทโพชฌังคปริตร ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดสงขลาร่วมเจริญพระพุทธมนต์บทโพชฌังคปริตร ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘
  :: วันที่ 23 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 70 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)