หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  .:: ศาลจังหวัดสงขลา : Songkhla Provincial Court ::.
English version Thai version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสงขลา 
ผู้ประนีประนอม 
เขตอำนาจศาลจังหวัดสงขลา  
การติดต่อราชการศาล  
ศูนย์นัดความและติดตามพยาน  
ค่าขึ้นศาลและค่าธรรมเนียม  
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  
ปฏิทินกิจกรรม  
ค่าส่งหมายทั่วประเทศ  
อัตราค่าประกันตัวขอปล่อยฯ 
การติดต่อราชการศาล  
ศูนย์คดีผู้บริโภค 
แบบพิมพ์ศาล  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี  
Clip ภาพกิจกรรม  
วารสารศาลจังหวัดสงขลา  
โครงการศาล  
ผู้ดูแลระบบ 

คลิกอ่านวารสาร
http://1.bp.blogspot.com/-yMn-ZBrUL6c/U60Gl1SFSPI/AAAAAAAAABw/8zvQqU6fqss/s1600/0107.jpg http://4.bp.blogspot.com/-XLVA92wD6eI/VA_sbQbWJDI/AAAAAAAAAlU/t4UA6jhhrx4/s1600/0857.jpg http://2.bp.blogspot.com/-6mPE6unwBg8/VGr1sApWWQI/AAAAAAAAA7E/VHudAN-EWjs/s1600/pok3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-kOKb8lP-6QI/VOPyXChx4RI/AAAAAAAAEQc/KfQ83Q2bdqI/s1600/01.jpg
         
 
 • คลิกดูรายละเอียด
 • คลิกดูรายละเอียด
 • คลิกดูรายละเอียด
 • คลิกดูรายละเอียด
 • คลิกดูรายละเอียด
 • คลิกดูรายละเอียด
เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นคำร้องคดีขอจัดการมรดก   21 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 49 )
ประกาศศาลจังหวัดสงขลา เรื่อง การกำหนดวันนัดพิจารณาคดีแพ่งและคดีผู้บริโภคล่วงหน้า   21 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 133 )
ประกาศศาลจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นผู้ประกันเอกชนของศาลจังหวัดสงขลา   18 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 163 )
ระเบียบศาลจังหวัดสงขลา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการขึ้นทะเบียนหรือลบชื่อจากทะเบียน และแนฯ   18 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 80 )
บัญชีเวรผู้ประนอมประจำศาลจังหวัดสงขลา   29 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 39 )
ประกาศศาลจังหวัดสงขลา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนบ้านพักข้าราชการตุลาการ   21 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 28 )
แบบพิมพ์ศาล แก้ไขใหม่ ตามระเบียบ กบศ ว่าด้วยเรื่องแบบพิมพ์ศาล ๒๕๕๗ มีผลบังคับใช้ ๑ เมษายน ๒๕ฯ   4 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 1491 )
คำแนะนำเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราว 3 ภาษา ของศาลจังหวัดสงขลา (ไทย-มาลายู-อังกฤษ)   21 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 115 )
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานแปล(ภาษาอังกฤษ)   26 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 61 )
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลฯ   5 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 221 )
ตัวอย่างแบบฟอร์มการฝากขัง ครั้งที่ ๒-๗ ผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ   23 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 58 )
ตัวอย่างแบบฟอร์มการฝากขังครั้งที่ ๑ ผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ   23 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 45 )
ประกาศผลการตัดสินโครงการที่ส่งเข้าประกวด   3 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 45 )
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา เรื่อง การรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต   23 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 164 )
Link download แบบฟอร์ม แบบบันทึกถ้อยคำแทนการซักถามพยานบุคคล คดี ผู้บริโภค   27 ก.ค. 2555 ( อ่าน : 5593 )
ประกาศศาลจังหวัดสงขลา " เรื่อง ข้อกำหนดการเสนอบันทึกถ้อยคำแทนการซักถามพยานบุคคล "   24 พ.ค. 2555 ( อ่าน : 289 )
แบบตัวอย่างแบบรายงานการเดินทางไปราชการ(ตามประเด็น),ฟอร์ม   11 พ.ค. 2554 ( อ่าน : 5484 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลจังหวัดสงขลา จัดพิธีเปิดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดสงขลา จัดพิธีเปิดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
  :: วันที่ 24 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 93 )
ศาลจังหวัดสงขลาจัดพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี ๖๐ ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดสงขลาจัดพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี ๖๐ ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
  :: วันที่ 24 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 88 )
ศาลจังหวัดสงขลาจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี ๖๐ ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย”
ศาลจังหวัดสงขลาจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี ๖๐ ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย”
  :: วันที่ 12 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 75 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา ประชุมประสานความร่วมมือกับตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา และเรือนจำต่างๆในจังหวัดสงขลา วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา ประชุมประสานความร่วมมือกับตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา และเรือนจำต่างๆในจังหวัดสงขลา วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
  :: วันที่ 29 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 120 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา จัดประชุมหารือการนัดพิจารณาคดีแพ่งและคดีผู้บริโภคร่วมกับทนายความในจังหวัดสงขลา วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา จัดประชุมหารือการนัดพิจารณาคดีแพ่งและคดีผู้บริโภคร่วมกับทนายความในจังหวัดสงขลา วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
  :: วันที่ 29 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 77 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา ประชุมมอบนโยบาย แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาล วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา ประชุมมอบนโยบาย แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาล วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
  :: วันที่ 29 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)