หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสงขลา Songkhla Provincial Court Tel 0-7432-1354 : ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand
Slide background
Slide background
Slide background


ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 50
อ.713/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1337/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1336/58
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1097/59
นัดสมานฉันท์และสันติวิธี
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1134/59
นัดสมานฉันท์และสันติวิธี
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1135/59
นัดสมานฉันท์และสันติวิธี
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3870/57
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.570/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.113/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.117/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 205
ผบ.1344/58
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.183/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 309
ผบ.47/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.993/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1091/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1110/58
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 305
พ.1391/58
นัดไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 305
พ.1758/58
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1001/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 313
อ.1086/59
นัดสมานฉันท์และสันติวิธี
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1087/59
นัดสมานฉันท์และสันติวิธี
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1094/59
นัดสมานฉันท์และสันติวิธี
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1095/59
นัดสมานฉันท์และสันติวิธี
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1119/59
นัดสมานฉันท์และสันติวิธี
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1158/58
ฟังอุทธรณ์ภาค 9
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1249/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 205
อ.1315/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 309
อ.1600/58
พร้อมเพื่อสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1715/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 308
อ.1733/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 203
อ.1864/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 310
อ.2451/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 312
อ.2704/48
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 301
อ.2954/55
ฟังคำสั่งศ.ฎีกา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3054/57
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 207
อ.3521/58
นัดฟังคำพิพากษา/นัดพร้อมเพื่อฟังผลการเจรจา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.582/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 207
ผบ.579/55
ฟังคำสั่งศ.ฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 301
ผบ.623/54
ฟังคำสั่งศ.ฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 301
พ.534/57
สืบพยานโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ 4
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2248/58
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 205
อ.2799/57
ฟังคำพิพากษา(ผู้เสียหาย)
ห้องพิจารณาที่ 305
อ.4270/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 205
ผบ.177/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 309
ผบ.178/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 309
ผบ.179/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 301
ผบ.180/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 301
ผบ.224/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 313
พ.106/57
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 301
พ.1481/58
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 303