หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสงขลา Songkhla Provincial Court Tel 0-7432-1354 : เบอร์แฟ็กที่ใช้งานตอนนี้..074315503 ส่วนไกล่เกลี่ย 074315504 ส่วนคดี 074315507 ส่วนช่วยพิจารณาคดี 074314909 ส่วนคลัง..เบอร์ที่ใช้งานไม่ได้ 074441266 เสีย และ 074315508 ไม่มีแฟ็กลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

16

  เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ นาฬิกา นายพิพัฒน์  แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสุจิตต์  มาติกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา(ปริญญาตรี) เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อ ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา    
อ่านข่าว