หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสงขลา Songkhla Provincial Court Tel 0-7432-1354 : เบอร์แฟ็กที่ใช้งานตอนนี้..074315503 ส่วนไกล่เกลี่ย 074315504 ส่วนคดี 074315507 ส่วนช่วยพิจารณาคดี 074314909 ส่วนคลัง..เบอร์ที่ใช้งานไม่ได้ 074441266 เสีย และ 074315508 ไม่มีแฟ็กลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
แบบฟอร์ม
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

25

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา นายพิพัฒน์  แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา นางสุจิตต์  มาติกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ บริจาคสิ่งของแก่เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เนื่องในโอกาส ๑๓๖ ปี วันศาลยุติธรรม ซึ่งจัดกิจกรรมโดยศาลแรงงานภาค ๙ ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ที่อยู่ เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๔๓๓-๐๒๑๘ โทรสาร ๐-๗๔๓๓-๐๒๑๙ E-mail bansongkhla@gmail.com
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 50
ผบ.209/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 309 เวลา 9.00 น.
ผบ.210/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 309 เวลา 9.00 น.
ผบ.211/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 309 เวลา 9.00 น.
ผบ.221/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 308 เวลา 9.00 น.
ผบ.275/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 309 เวลา 13.30 น.
ผบ.276/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 205 เวลา 13.30 น.
ผบ.277/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 205 เวลา 13.30 น.
ผบ.278/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 205 เวลา 13.30 น.
ผบ.279/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 13.30 น.
ผบ.280/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 13.30 น.
ผบ.281/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 13.30 น.
ผบ.282/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 308 เวลา 13.30 น.
ผบ.283/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 308 เวลา 13.30 น.
ผบ.319/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 9.00 น.
ผบ.320/61
พิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 205 เวลา 9.00 น.
พ.181/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 309 เวลา 9.00 น.
พ.184/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 309 เวลา 9.00 น.
พ.186/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 309 เวลา 9.00 น.
พ.190/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 309 เวลา 13.30 น.
พ.191/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 309 เวลา 13.30 น.
พ.192/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 309 เวลา 9.00 น.
พ.193/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 309 เวลา 13.30 น.
พ.199/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 309 เวลา 13.30 น.
พ.200/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 205 เวลา 9.00 น.
พ.201/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 205 เวลา 9.00 น.
พ.202/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 309 เวลา 9.00 น.
พ.203/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 205 เวลา 9.00 น.
พ.204/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 205 เวลา 13.30 น.
พ.205/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 205 เวลา 13.30 น.
พ.206/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 205 เวลา 13.30 น.
พ.208/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 205 เวลา 9.00 น.
พ.210/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 205 เวลา 9.00 น.
พ.212/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 9.00 น.
พ.213/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 9.00 น.
พ.217/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 13.30 น.
พ.222/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 205 เวลา 9.00 น.
พ.223/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 9.00 น.
พ.224/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 9.00 น.
พ.225/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 9.00 น.
พ.226/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 9.00 น.
พ.227/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 308 เวลา 9.00 น.
พ.228/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 308 เวลา 9.00 น.
พ.229/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 308 เวลา 9.00 น.
พ.232/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 13.30 น.
พ.234/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 308 เวลา 13.30 น.
พ.244/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 308 เวลา 13.30 น.
พ.258/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 308 เวลา 9.00 น.
พ.264/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 308 เวลา 13.30 น.
พ.266/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 308 เวลา 9.00 น.
พ.267/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 308 เวลา 9.00 น.