หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสงขลา Songkhla Provincial Court Tel 0-7432-1354 : เบอร์แฟ็กที่ใช้งานตอนนี้..074315503 ส่วนไกล่เกลี่ย 074315504 ส่วนคดี 074315507 ส่วนช่วยพิจารณาคดี 074314909 ส่วนคลัง..เบอร์ที่ใช้งานไม่ได้ 074441266 เสีย และ 074315508 ไม่มีแฟ็ก


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
แบบฟอร์ม
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

19

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางวิภารัตน์  ปราบปราม สุขสุวรรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา มอบเกียรติบัตรรับรองแก่ Ms. Sella Ramadhani Syahputri นิสิตแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสที่ผ่านการฝึกงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ศาลจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ถึง ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 29
อ.3501/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4085/59
สืบพยานโจทก์-โจทก์ร่วม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.810/60
รวมพิจารณา อ.3501/59
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2072/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1943/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 309
อ.2365/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 312
อ.2622/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 313
อ.2677/60
นัดตรวจความพร้อมของพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2773/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 207
อ.2773/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.285/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 305
อ.3142/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.373/60
สืบพยานโจทก์ - จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 310
อ.4080/59
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4211/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.514/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 312
อ.613/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 301
ผบ.279/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1055/60
นัดพร้อมเพื่อตรวจแผนที่พิพาท
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1223/60
ชี้สองสถาน/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1484/59
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1646/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 313
พ.1674/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 308
พ.365/60
นัดตรวจแผนที่พิพาท/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.705/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1631/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1786/60
นัดไกล่เกลี่ย/สิบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.811/60
นัดพร้อม/สืบจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1160/60
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)