หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสงขลา Songkhla Provincial Court Tel 0-7432-1354 : ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand ''อย่าหลงเชื่อ'' บุคคลที่เรียกรับเงินเพื่อแอบอ้างว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือ ให้ได้รับความสะดวกหรือวิ่งเต้นคดี
Slide background
Slide background
Slide background

















โหลดแบบฟอร์ม
  • ส่วนไกล่เกลี่ย
  • ส่วนคดี
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 141
อ.547/58
นัดพร้อม/ไกล่เกลี่ย/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.740/59
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1836/59
สืบโจทก์ประกอบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1939/59
นัดสืบโจทก์ประกอบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2407/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2412/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2443/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2871/58
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
จ.13/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1011/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1014/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1015/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1016/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1017/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1018/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1019/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1023/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1024/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1025/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1026/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1027/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1029/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1030/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1031/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1032/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1034/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1035/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1036/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1041/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1042/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1043/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1044/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1045/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.576/59
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.629/59
ดูความพร้อมของพยานเอกสาร
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.694/59
ไกล่เกลี่ย/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.990/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.114/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.516/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.632/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.650/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.661/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.665/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.666/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.669/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.671/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.673/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.674/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.675/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.679/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.821/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.822/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.823/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.824/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.825/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.826/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.831/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.832/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.833/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.834/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.840/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.843/59
ชี้สองสถาน/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.846/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1160/58
ครบโจทก์ยื่นอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3671/58
ครบยื่นอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
ม.14/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1930/59
นัดสืบโจทก์ประกอบฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1949/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2046/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2053/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2087/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2098/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2099/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2104/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2115/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2124/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2126/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2140/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2159/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2164/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2171/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2347/58
ครบจำเลยยื่นอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2404/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2430/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2433/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2455/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2468/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2469/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3074/58
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3142/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 313
อ.375/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.811/59
นัดสืบประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ -
ฉ.16/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1000/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1001/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1002/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1003/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1004/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1005/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1006/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1007/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1046/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1087/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.975/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.976/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.986/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.993/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.994/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.995/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.996/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.997/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.998/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1342/57
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1397/58
นัดพร้อมวางเงินค่าเสียหาย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.410/59
นัดพร้อมเพื่อกำหนดวันนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.646/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.647/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.648/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.649/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.659/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.662/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.663/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.664/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.668/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.670/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.733/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.797/59
ชี้สองสถาน/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.827/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.828/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.829/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.830/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.835/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.836/59
ชี้สองสถาน/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.837/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.838/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.839/59
ไกล่เกลี่ย/แก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.844/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.845/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.952/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.568/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.758/59
พิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)