หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  .:: ศาลจังหวัดสงขลา : Songkhla Provincial Court ::.
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสงขลา 
ผู้ประนีประนอม 
เขตอำนาจศาลจังหวัดสงขลา  
การติดต่อราชการศาล  
ศูนย์นัดความและติดตามพยาน  
ค่าขึ้นศาลและค่าธรรมเนียม  
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  
ปฏิทินกิจกรรม  
ค่าส่งหมายทั่วประเทศ  
อัตราค่าประกันตัวขอปล่อยฯ 
การติดต่อราชการศาล  
ศูนย์คดีผู้บริโภค 
แบบพิมพ์ศาล  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี  
Clip ภาพกิจกรรม  
วารสารศาลจังหวัดสงขลา  
โครงการศาล  
ผู้ดูแลระบบ 

 
 
 
  • คลิกดูรายละเอียด
  • คลิกดูรายละเอียด
  • คลิกดูรายละเอียด
  • คลิกดูรายละเอียด
  • คลิกดูรายละเอียด
  • คลิกดูรายละเอียด
เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นคำร้องคดีขอจัดการมรดก   21 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 66 )
ประกาศศาลจังหวัดสงขลา เรื่อง การกำหนดวันนัดพิจารณาคดีแพ่งและคดีผู้บริโภคล่วงหน้า   21 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 188 )
ประกาศศาลจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นผู้ประกันเอกชนของศาลจังหวัดสงขลา   18 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 199 )
ระเบียบศาลจังหวัดสงขลา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการขึ้นทะเบียนหรือลบชื่อจากทะเบียน และแนฯ   18 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 111 )
บัญชีเวรผู้ประนอมประจำศาลจังหวัดสงขลา   29 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 40 )
ประกาศศาลจังหวัดสงขลา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนบ้านพักข้าราชการตุลาการ   21 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 31 )
แบบพิมพ์ศาล แก้ไขใหม่ ตามระเบียบ กบศ ว่าด้วยเรื่องแบบพิมพ์ศาล ๒๕๕๗ มีผลบังคับใช้ ๑ เมษายน ๒๕ฯ   4 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 1530 )
คำแนะนำเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราว 3 ภาษา ของศาลจังหวัดสงขลา (ไทย-มาลายู-อังกฤษ)   21 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 119 )
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานแปล(ภาษาอังกฤษ)   26 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 68 )
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลฯ   5 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 229 )
ตัวอย่างแบบฟอร์มการฝากขัง ครั้งที่ ๒-๗ ผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ   23 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 61 )
ตัวอย่างแบบฟอร์มการฝากขังครั้งที่ ๑ ผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ   23 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 45 )
ประกาศผลการตัดสินโครงการที่ส่งเข้าประกวด   3 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 45 )
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา เรื่อง การรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต   23 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 165 )
Link download แบบฟอร์ม แบบบันทึกถ้อยคำแทนการซักถามพยานบุคคล คดี ผู้บริโภค   27 ก.ค. 2555 ( อ่าน : 5930 )
ประกาศศาลจังหวัดสงขลา " เรื่อง ข้อกำหนดการเสนอบันทึกถ้อยคำแทนการซักถามพยานบุคคล "   24 พ.ค. 2555 ( อ่าน : 290 )
แบบตัวอย่างแบบรายงานการเดินทางไปราชการ(ตามประเด็น),ฟอร์ม   11 พ.ค. 2554 ( อ่าน : 5688 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลจังหวัดสงขลาจัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันรพี ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดสงขลาจัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันรพี ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
  :: วันที่ 27 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 45 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลาเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยฯ ๑๒ สิงหาคม วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลาเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยฯ ๑๒ สิงหาคม วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
  :: วันที่ 27 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
คณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลาเข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดสงขลา วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
คณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลาเข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดสงขลา วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
  :: วันที่ 27 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 17 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมชมทัณฑสถานหญิงสงขลา วันที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๕๘
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมชมทัณฑสถานหญิงสงขลา วันที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๕๘
  :: วันที่ 15 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 62 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการระงับข้อพิพาทคดีอาญาด้วยหลักสมานฉันท์และสันติวิธี วันที่ ๙ - ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการระงับข้อพิพาทคดีอาญาด้วยหลักสมานฉันท์และสันติวิธี วันที่ ๙ - ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘
  :: วันที่ 15 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 54 )
นางวรานุช ภูวรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา พบปะหารือการประสานความร่วมมือของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสงขลา
นางวรานุช ภูวรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา พบปะหารือการประสานความร่วมมือของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสงขลา
  :: วันที่ 15 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 41 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)