หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  .:: ศาลจังหวัดสงขลา : Songkhla Provincial Court ::.
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
รายชื่อเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสงขลา 
ผู้ประนีประนอม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม  
เขตอำนาจศาลจังหวัดสงขลา  
การติดต่อราชการศาล  
Download แบบฟอร์มศาล  
ศูนย์นัดความและติดตามพยาน  
ค่าขึ้นศาลและค่าธรรมเนียม  
สถิติคดี  
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  
วารสารข่าวศาลจังหวัดสงขลา  
ปฏิทินกิจกรรม  
ค่าส่งหมายทั่วประเทศ  
อัตราค่าประกันตัวขอปล่อยฯ 
การติดต่อราชการศาล  
ผลการส่งคำคู่ความ 
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ศาลจังหวัดสงขลา 
ศูนย์คดีผู้บริโภค 
แบบพิมพ์ศาล  
Clip ภาพกิจกรรม  
โครงการ  
วารสาร  
ความรู้กฎหมาย  
download  
ผู้ดูแลระบบ 

 
 
  • คลิกดูรายละเอียด
  • คลิกดูรายละเอียด
  • คลิกดูรายละเอียด
  • คลิกดูรายละเอียด
  • คลิกดูรายละเอียด
  • คลิกดูรายละเอียด


ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | อบรมสัมมนา | ทุกประเภท
แบบพิมพ์ศาล แก้ไขใหม่ ตามระเบียบ กบศ ว่าด้วยเรื่องแบบพิมพ์ศาล ๒๕๕๗ มีผลบังคับใช้ ๑ เมษายน ๒๕ฯ   4 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 216 )
บัญชีเวรผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสงขลา ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2557   3 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 32 )
ประกาศ ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการตุลาการ ศาลจังหวัดสงขลา จำนวน 2 หลัง   13 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 225 )
ประกาศศาลจังหวัดสงขลา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุเก่า ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖   28 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 106 )
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความสะอาด   25 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 51 )
บัญชีเวรผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสงขลา ระหว่าง เดือน มกราคม - มีนาคม 2557   10 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 41 )
คำแนะนำเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราว 3 ภาษา ของศาลจังหวัดสงขลา (ไทย-มาลายู-อังกฤษ)   21 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 51 )
บัญชีเวรผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสงขลา ระหว่าง เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2556   1 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 84 )
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด   29 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 81 )
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรื่อนประจำบ้านพักข้าฯ   26 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 115 )
ประกาศศาลจังหวัดสงขลา กำหนด วันเปิดทำการนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ   28 ก.พ. 2556 ( อ่าน : 329 )
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา เรื่อง การรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต   23 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 148 )
Link download แบบฟอร์ม แบบบันทึกถ้อยคำแทนการซักถามพยานบุคคล คดี ผู้บริโภค   27 ก.ค. 2555 ( อ่าน : 2761 )
ประกาศศาลจังหวัดสงขลา " เรื่อง ข้อกำหนดการเสนอบันทึกถ้อยคำแทนการซักถามพยานบุคคล "   24 พ.ค. 2555 ( อ่าน : 252 )
แบบตัวอย่างแบบรายงานการเดินทางไปราชการ(ตามประเด็น),ฟอร์ม   11 พ.ค. 2554 ( อ่าน : 2881 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลจังหวัดสงขลา จัดโครงการ นิเทศงาน
ศาลจังหวัดสงขลา จัดโครงการ นิเทศงาน "วัยใส วันศาล" ต้นกล้าตุลาการศาลยุติธรรม
  :: วันที่ 24 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 20 )
ศาลจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวันศาลยุติธรรม ประจำปี วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวันศาลยุติธรรม ประจำปี วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗
  :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 67 )
ศาลจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันศาลยุติธรรม วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันศาลยุติธรรม วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗
  :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
ศาลจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิต เนื่องในวันศาลยุติธรรม วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิต เนื่องในวันศาลยุติธรรม วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗
  :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
ศาลจังหวัดสงขลาจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันศาลยุติธรรมประจำปี วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดสงขลาจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันศาลยุติธรรมประจำปี วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗
  :: วันที่ 21 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 101 )
ศาลจังหวัดสงขลาเข้าร่วมรดน้ำขอพร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ และ ผู้พิพากษาอาวุโส ประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
ศาลจังหวัดสงขลาเข้าร่วมรดน้ำขอพร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ และ ผู้พิพากษาอาวุโส ประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
  :: วันที่ 17 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 164 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)